SYMPOZJUM SEKCJI
ORTOPEDII ONKOLOGICZNEJ

TORUŃ 3 – 5 MARZEC 2022

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w Sympozjum Sekcji Ortopedii Onkologicznej, które odbędzie się w Toruniu w dniach 3–5 marca 2022 roku.

W związku z dynamicznym rozwojem metod leczenia i diagnostyki w onko-ortopedii, a także stałym wzrostem liczby chorych, szczególnie ze zmianami przerzutowymi, istnieje konieczność bieżącej wymiany doświadczeń i wzajemnej edukacji, aby osiągnąć cel dla nas nadrzędny, jakim jest zdrowie i poprawa jakości życia pacjenta.

W trakcie sympozjum planujemy przedstawić interesujące klinicznie przypadki, omówić problematykę szybkiej i trafnej diagnostyki histopatologicznej oraz rozpocząć dyskusję nad wdrożeniem nowoczesnego panelu diagnostyczno-konsultacyjnego, dostępnego nie tylko dla członków sekcji, ale również dla wszystkich lekarzy mających kontakt z pacjentami onkologicznymi.

Współczesna onkologia to dyscyplina o niezwykle dynamicznym rozwoju, która wymaga coraz bardziej skomplikowanych cyklów terapeutycznych. Bezmiar wiedzy i konieczność korzystania z różnorodnych metod diagnostycznych i leczniczych wymaga współdziałania lekarzy wielu specjalności. Dlatego chcielibyśmy zaprosić na nasze sympozjum onkologów i patologów, którzy zajmują się problematyką nowotworów narządu ruchu, w celu wymiany doświadczeń i zawężenia współpracy.

Przewodniczący Sekcji
Maciej Jackowiak


Data i miejsce obrad:

3-5 marca 2022 roku
Hotel Filmar w Toruniu
Grudziądzka 39-43
87-100 ToruńPROGRAM

16.00 – 17.00 Rejestracja uczestników
17.00 – 17.15 Wystąpienie Prezesa PTOiTr prof. Tomasz Mazurka
Sesja I Moderatorzy: Tomasz Mazurek, Daniel Kotrych, Bartłomiej Kowalczyk
17.15 - 17.35 „Polskie członkostwo w EMSOS – aktualne wytyczne i zalecenia na przyszłość” Daniel Kotrych (Szczecin)
17.35 - 17.45 dyskusja
17.45 - 18.05 „Guzy kości krzyżowej jako strefa niczyja? Diagnostyka i możliwości leczenia radykalnego” Daniel Kotrych (Szczecin)
18.05 – 18.15 dyskusja
18.15 – 18.35 „Wielospecjalistyczne leczenie operacyjne w mięsaku Ewinga kości łonowej i miednicy małej” Bartłomiej Kowalczyk (Kraków)
18.35 – 18.45 dyskusja
18.45 – 19.05 „Zastosowanie różnych typów endoprotez w pierwotnych złośliwych guzach kości u dzieci i młodzieży - wskazania, przeciwskazania, wady i zalety” Andrzej Szafrański, Daniel Kotrych (Warszawa, Szczecin)
19.05 - 19.15 dyskusja
19.15 – 20.00 Podsumowanie sesji / dyskusja
20.00 kolacja
Sesja II Moderatorzy: Ewa Chmielik, Michał Jarząb, Adam Chrobok
09.00 - 09.20 "Współpraca ortopedy, radiologa i patologa - cele, problemy i korzyści" Ewa Chmielik (Gliwice)
09.20 - 09.25 dyskusja
09.25 - 09.45 "Przerzuty do kości w przebiegu raka piersi – problem interdyscyplinarny" Michał Jarząb (Gliwice)
09.45 – 09.50 dyskusja
09.50 – 10.10 „Lityczne zmiany w kościach długich: kiedy potrzebna jest poszerzona diagnostyka?” Bartłomiej Kowalczyk (Kraków)
10.10 – 10.15 dyskusja
10.15 – 10.25 "Nowotwory kręgosłupa - rekomendacje terapeutyczno-lecznicze PTChK"Lech Grzelak (Toruń)
10.25 – 10.45 „Przedoperacyjna, wewnątrznaczyniowa embolizacja guzów hyperwaskularyzowanych kości w aspekcie klinicznym i ekonomicznym” Wojciech Wawrzynek, Szymon Grzybowski, Karolina Kukawska-Sysio, Ryszard Grzanka, Adam Chrobok, Patryk Tomasik, Jacek Matysiakiewicz (Piekary Śl.)
10.45 – 11.05 „Leczenie operacyjne / protezoplastyka poresekcyjna bogato unaczynionych guzów pierwotnych I przerzutowych / wtórnych kości" Patryk Tomasik (Piekary Śl.)
11.05 – 11.25 „Biopsja gruboigłowa zmian ogniskowych kości pod kontrolą tomografii komputerowej z wykorzystaniem innowacyjnej metody Arrow OnControl” Wojciech Wawrzynek, Karolina Kukawska-Sysio, Sabina Kasprowska, Krzysztof Nocoń, Adam Chrobok, Jacek Matysiakiewicz, Patryk Tomasik, Tomasz Zakrzewski (Piekary Śl.)
11.25 – 11.30 dyskusja
11.30 – 11.45 przerwa kawowa
11.45 – 13.15 Platforma edukacyjna i konsultacyjna Sekcji, projekt utworzenia rejestru endoprotez onkologicznych Maciej Jackowiak, Jacek Wachowski (Mediteka)
13.15 – 14.30 lunch
14.30 – 16.00 Spotkanie członków założycieli i powołanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej Polish Associaition of Orthopaedic Oncology” Maciej Jackowiak, Krzysztof Klawonn, Bartłomiej Kowalczyk
Sesja III Moderatorzy: Bartosz Pachuta, Andrzej Szafrański, Bartłomiej Szostakowski
16.00 – 16.20 Endoprotezy rosnące - omówienie typów, wady i zalety” Andrzej Szafrański (Warszawa)
16.20 – 16.40 Alternatywny dostęp w operacjach rewizyjnych po hemipelwektomiach wewnętrznych Wojciech Jasica (Warszawa)
16.40 – 17.00 Analiza zaników kostnych okołotrzpieniowych w rekonstrukcjach przykolanowych Bartosz Pachuta (Warszawa)
17.00 – 17.05 dyskusja
17.05 – 17.25 Mięsaki tkanek miękkich. Czego ortopeda powinien się obawiać? Bartłomiej Szostakowski (Warszawa)
17.25 – 17.30 dyskusja
17.30 – 17.45 przerwa kawowa
Sesja IV Moderatorzy: Tomasz Mazurkiewicz, Grzegorz Guzik, Jacek Markuszewski
17.45 – 18.00 Hemipelwektomia wewnetrzna – Rekonstrukcja 3D- protezy Custom Made 3D Patryk Tomasik (Piekary Śl.)
18.00 – 18.15 Guz olbrzymiokomórkowy kości (GCTB) Protokół postępowania Bartłomiej Szostakowski (Warszawa)
18.15 – 18.30 Guz olbrzymiokomórkowy versus guz brunatny – problemy diagnostyczne na podstawie opisów przypadków Tomasz Zakrzewski (Piekary Śl.)
18.30 - 18.45 Ocena wyników leczenia chorych na chrzęstniakomięsaki kości. Próba zdefiniowania czynników prognostycznych Jacek Matysiakiewicz (Piekary Śl.)
18.45 – 18.55 Zasady postępowania w przerzutach do kręgosłupa Lech Grzelak (Toruń)
18.55 – 19.20
• Totalna resekcja i rekonstrukcja kości udowej w materiale własnym – wskazania, przeciwwskazania, powikłania
• Resekcja rozległego szkliwiaka i rekonstrukcja biologiczna kości piszczelowej – opis przypadku
• Złamanie bliższego końca kości udowej u pacjentki z chorobą marmurkowatą – próba terapii – sposoby leczenia
Adam Chrobok (Piekary Śl.)
19.20 – 19.30 dyskusja
20.00 Kolacja
Sala A
Sesja V Moderatorzy: Tomasz Mazurkiewicz, Daniel Kotrych, Paweł Łęgosz
09.00-12.00
1. Zjazd PTOiTr Warszawa wrzesień 2022 – sesja naukowa przygotowana przez członków Sekcji/Towarzystwa
2. Projekty badawcze na EMSOS 2029 Szczecin
3. Ciekawe przypadki – prezentacje własne
Sala B
09.00 – 12.00 Warsztaty dla pielęgniarek operacyjnych w zakresie aloplastyki onkologicznej
12.00 – 12.15 Zakończenie sympozjum. Podsumowanie spotkania
12.15 Lunch pożegnalny

Rejestracja

W związku epidemią wirusa SARS-CoV-2 konferencja zostanie zorganizowana zgodnie z obowiązującym w danym momencie wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

OPŁATY REJESTRACYJNE
LEKARZE
600,00 PLN
INSTRUMENTARIUSZKI
300,00 PLN
STUDENCI
150,00 PLN
PRZEDSTAWICIELE FIRM
600,00 PLN

Opłata zawiera:

• uczestnictwo w sesjach naukowych
• materiały konferencyjne
• certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi

Zakwaterowanie:

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej podczas REJESTRACJI

Hotel FILMAR 4 * Pokój 1-osobowy 375,00 zł doba

Opłaty należy wpłacać na konto:

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
NIP 5213524830
Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610


ZAREJESTRUJ SIĘ

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Maciej Jackowiak

SPONSORZY I WYSTAWCY

SPONSOR PLATYNOWY

WYSTAWCYKONTAKT

Jacek Wachowski
+48 606 731 369
jacek.wachowski@mediteka.pl

ORGANIZATOR MERYTORYCZNY

Sekcja PTOiTr Onkologii Ortopedycznej

Przewodniczący dr Maciej Jackowiak

Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu


ORGANIZATOR WYKONAWCZY

MediTeka Sp.z o.o.
ul. Łowicka 51/20, 02-535 Warszawa
KRS 0000324423, NIP 5213524830
tel./faks (22) 646 41 50

Nr rachunku bankowego: 44 1090 2590 0000 0001 3011 1610

e-mail: biuro@mediteka.pl

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH

dr Maciej Jackowiak

+48 56 67 93 237

ortopedia@wszz.torun.pl

Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Jacek Wachowski

+48 606 731 369

jacek.wachowski@mediteka.pl

Kontakt